تمام مطالب دسته بندی: خنداموز
پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۵

پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۵

قسمت : پنجم فصل : اول مجری : دانیال نظامی موضوع : کار حلال و موفقیت میکس : دانیال نظامی طراحی کاور : دانیال نظامی تهیده شده در : استودیو الفبا در پنجمین قسمت از فصل اول پادکست خنداموز درباره کلاه گذاشتن سر دیگران و موفقیت صحبت کردیم . در این قسمت می شنوید آیتم هایی با نام : قصه های دانی روزی ۵ صفحه ایده بازی قلقلک کاردرستان با ثروتمندان دانلود پادکست http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/09/Khandamooz-S01-E05-Aamooze.Com_.mp3 دانلود قسمت پنجم فصل یکم پادکست خنداموز دانلود مصاحبه ها http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/InterviewS1E01.mp3 دانلود نسخه کامل مصاحبه های قسمت پنجم
پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۴

پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۴

قسمت : چهارم فصل : اول مجری : دانیال نظامی موضوع : هوش و استعداد و موفقیت میکس : دانیال نظامی طراحی کاور : دانیال نظامی تهیده شده در : استودیو الفبا در چهارمین قسمت از فصل اول پادکست خنداموز درباره رابطه هوش و استعداد با موفقیت صحبت کردیم . در این قسمت می شنوید آیتم هایی با نام : ایده بازی با ثروتمندان قلقلک کاردرستان اینم صوتیش دانلود پادکست http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/Khandamooz-S01-E04-Aamooze.Com_.mp3 دانلود قسمت چهارم فصل یکم پادکست خنداموز دانلود مصاحبه ها http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/Khandamooz-S01-E04-Aamooze.Com_.mp3 دانلود نسخه کامل مصاحبه های قسمت چهارم
پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۳

پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۳

قسمت : سوم فصل : اول مجری : دانیال نظامی موضوع : تحصیل و موفقیت میکس : دانیال نظامی طراحی کاور : دانیال نظامی تهیده شده در : استودیو الفبا در سومین قسمت از فصل اول پادکست خنداموز درباره رابطه پارتی داشتن با موفقیت صحبت کردیم . در این قسمت می شنوید آیتم هایی با نام : مردمایز قصه های دانی ایده بازی قلقلک کاردرستان با ثروتمندان دانلود پادکست http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/Khandamooz-S01-E03-Aamooze.Com_.mp3 دانلود قسمت سوم فصل یکم پادکست خنداموز دانلود مصاحبه ها http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/Khandamooz-S01-E03-Aamooze.Com_.mp3 دانلود نسخه کامل مصاحبه های قسمت سوم
پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۲

پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۲

قسمت : دوم فصل : اول مجری : دانیال نظامی موضوع : سرمایه اولیه و موفقیت میکس : دانیال نظامی طراحی کاور : دانیال نظامی تهیده شده در : استودیو الفبا در دومین قسمت از فصل اول پادکست خنداموز درباره رابطه سرمایه اولیه با موفقیت صحبت کردیم . در این قسمت می شنوید آیتم هایی با نام : مردمایز قصه های دانی ایده بازی قلقلک کاردرستان با ثروتمندان دانلود پادکست http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/Khandamooz-S01-E02-Aamooze.Com_.mp3 دانلود قسمت دوم فصل یکم پادکست خنداموز دانلود مصاحبه ها http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/Khandamooz-S01-E02-Aamooze.Com_.mp3 دانلود نسخه کامل مصاحبه های قسمت دوم
پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۱

پادکست خنداموز – فصل ۱ ، قسمت ۱

قسمت : اول فصل : اول مجری : دانیال نظامی موضوع : تحصیل و موفقیت میکس : دانیال نظامی طراحی کاور : دانیال نظامی تهیده شده در : استودیو الفبا در اولین قسمت از فصل اول پادکست خنداموز درباره رابطه تحصیل دانشگاهی با موفقیت صحبت کردیم . در این قسمت می شنوید آیتم هایی با نام : مردمایز قصه های دانی ایده بازی قلقلک کاردرستان با ثروتمندان دانلود پادکست http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/Khandamooz-S01-E01-Aamooze.Com_.mp3 دانلود قسمت اول فصل یکم پادکست خنداموز دانلود مصاحبه ها http://aamooze.com/wp-content/uploads/2018/08/InterviewS1E01.mp3 دانلود نسخه کامل مصاحبه های قسمت اول