درس مهمی که از تئاتر زهرماری گرفتم

زهرماری تئاتری بود در مورد یک خانواده که مادرشون فوت کرده بود و برادران و دردانه خواهر این خانواده دچار اختلافی شدند من بعد از دیدن این اجرا به دو مسئله بسیار مهم برخوردم که در این ویدیو کامل توضیح دادم اگر برای رشد و پیشرفت خودتون ارزش قائلید حتما این ویدیو را ببینید

 

چطور هوشمندانه برنامه ریزی کنی که مطمئن باشی زودتر به نتیجه دلخواهت می رسی

اگر می خوای بدونی چطور باید شخصیت قوی و سمجی داشته باشی تا به خواسته های کوچیک و بزرگت برسی من می تونم در کنارت باشم تا خیلی زودتر به این خواسته ات برسی. مدرس و کوچ خودآگاهی و توسعه فردی و مدیر و موسس آموزه

اینستاگرام

دیدگاه خود را بیان کنید :