[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]

 

ذهنت رو آزاد کن و یادت باشد ، برنده ها کسانی نیستند که هیچوقت شکست نمی خورند ، آنها کسانی هستند که هیچوقت دست از تلاش نمی کشند .

” تک ناین – Tech N9ne “

اگر خواهان پیشرفت روزافزون در زندگیت هستی اصلی ترین کاری که باید بکنی اینه که هیچوقت بیخیال مسیر درستی که انتخاب کردی نشی.

در این راه آموزه به تو کمک می کنه ولی تویی که مدال های طلات رو دور گردنت میندازی

 

دوست عزیزم

می دانم یادگیری و پیشرفت در زندگی انتها ندارد و هرچه بیشتر در مورد خودت بدانی بیشتر در زندگی پیشرفت می کنی .

در این صفحه می توانی سوال و دغدغه ای که در زندگی ذهنت را مشغول کرده بیان کنی تا بعد از بررسی پاسخ آن را به صورت یک مقاله ، پادکست یا ویدیو در سایت منتشر کنم .