اتفاقاتی که به صورت روزانه برات میفته رو به صورت خیلی عامیانه و خودمون اینجا بنویس و اگر نکته ای لازم باشه بینابینش بگو تا در کنار هم بیشتر بیاموزیم

امتحانش ضرری نداره

/
قطعا همه شما هزاران بار پیش اومده که رفتین به یه سوپر مارکت …

میله های زندان ذهنت رو می شناسی؟

/
بعضی از آدمها عادت کردند که بصورت مکرر در زندگیشون، جملات من…

نمی دونم چی شد؟!

/
اگر شما هم جزء آن افرادی هستید که می گویند ما زندگی خیلی خوبی دا…

تو باید ذهن مرا بخوانی

/
خانمی خسته از سرکار بر می گرده خونه و شروع می کنه به انجام یک س…

رهایی از زندان ذهن

/
همه مشکلات از ذهن نشات می گیرد. بیایید با شناسایی افکاری که در کاسه …

لطفا به دنیای من هم نگاهی بنداز

/
کته ای که خیلی زیاد در روابط بین آدمها دیده میشه، احترام نذاشتن به ا…