ما یاد گرفته ایم که درمانده و بدبخت باشیم!

مگه میشه؟

چه انسانی دوست دارد که درمانده باشد و نتواند زندگی اش را کنترل کند؟

به صورت خودآگاه هیچ انسانی! اما به صورت ناخودآگاه تقریبا همه انسان ها دوست دارند رشد نکنند و درمانده بمانند.

در ویدیوی زیر که یکی از لایوهای اینستاگرام وبسایت آموزه هست در مورد این مسئله صحبت شده که “درماندگی آموخته شده” یا Learned Helplessness چیست و چطور نمی گذارد زندگی خود را تغییر دهیم و روز به روز هم نارضایتی مان از سطح زندگی خود بیشتر شود.

آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

اگر می خواهید در جهل بمانید و زندگی خود را تغییر ندهید پیشنهاد می کنم این ویدیو را نبینید!

اگر می خواهید یاد بگیرید که چطور می شود دچار این درماندگی نشوید و روز به روز در زندگی خود پیشرفت مالی و غیرمالی داشته باشید یک پیشنهاد عالی برایتان داریم. در همایش “سرمایه بدون تاریخ انقضا” یاد می گیرید که چطور این کار را انجام دهید و مهم ترین سرمایه هایی که در این مسیر دارید چه چیزهایی هستند و چطور باید از آنها مراقبت کرد.

برای مطالعه اطلاعات بیشتر این همایش فوق العاده روی لینک زیر کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد همایش “سرمایه بدون تاریخ انقضاء”