این صفحه خرید دو جلسه اول دوره کشف رسالت زندگی است تا عزیزانی که توانایی خرید محصول را به صورت یکجا ندارند بتوانند از این طریق محصول را در ۴ بخش جداگانه و با مبلغ کمتری تهیه نمایند.

برای مطالعه توضیحات بیشتر با کلیک برروی جمله زیر، وارد لینک اصلی محصول شوید.

توضیحات کامل محصول کشف رسالت زندگی