نوشته‌ها

چرا برنامه‌ریزی های ما هیچوقت عملی نمی شود؟

/
 یادمه چندسال پیش که دانشجوی دانشگاه شیراز و البته …