دوست داری روز تولدت از طرف من کادو بگیری؟دو هفته پیش تولد آموزه بود و حضور شما در لیست ایمیل های سایت برای من هدیه ای ارزشمند هست.حالا دوست دارم برای تولد شما هم جبران بکنم

ازت می خوام تاریخ تولدت رو در فرم زیر بنویسی تا من هم در روز تولدت هدیه ای ارزشمند برات بفرستم.

می دونم که یکی از لذتبخش ترین اتفاقا اینه که روز تولدت از دوستانت کادو بگیری. من دوست دارم در این لذت روز تولدت سهیم باشم